Dartbusters - Toro

PADC Team Championship 2021-2022

11/01/21 | 09:00 PM | Cult Cafe

ΤΕΛ

11 - 1
11/01/21 Kostas Sakelariou 2 1 Tsalikis Vagelis
11/01/21 Athanasios Samartzis 0 2 Dimitris Tsalikis
11/01/21 Manos Vichos 2 1 Fanis Despotopoulos
11/01/21 Stathis Pantelidis 2 0 Ilias Tsalikis
11/01/21 Stathis Pantelidis
Dimitris Verykios
2 0 Ilias Tsalikis
Andreas Triantafillopoulos
11/01/21 Stathis Pantelidis 2 0 Dimitris Tsalikis
11/01/21 Manos Vichos 2 1 Vasilis Rodopoulos
11/01/21 Dimitris Verykios 2 0 Fanis Despotopoulos
11/01/21 Kostas Sakelariou 2 0 Ilias Tsalikis
11/01/21 Kostas Sakelariou
Athanasios Samartzis
2 1 Dimitris Tsalikis
Tsalikis Vagelis
05/13/19 Zisimos Triantafillou 1 0 Manos Vichos View match
05/13/19 Tsalikis Vagelis 0 1 Kostas Sakelariou View match
05/13/19 Andreas Triantafillopoulos 0 1 Christos Kolokythas View match
05/13/19 Thomas Oikonomou 0 1 Stathis Pantelidis View match
05/13/19 Ioannis Karountzos
Fanis Despotopoulos
0 2 Angelos Moulangelis
Dimitris Verykios
View match
05/13/19 Thomas Oikonomou 0 1 Giorgos Arapakis View match
05/13/19 Ioannis Karountzos 0 1 Christos Kolokythas View match
05/13/19 Andreas Triantafillopoulos 0 1 Stathis Pantelidis View match
05/13/19 Tsalikis Vagelis
Zisimos Triantafillou
2 0 Kostas Sakelariou
Manos Vichos
View match
05/13/19 Tsalikis Vagelis 0 1 Dimitris Verykios View match
05/13/19 Fanis Despotopoulos 1 0 Kostas Sakelariou View match
05/13/19 Ioannis Karountzos 1 0 Giorgos Arapakis View match
05/13/19 Andreas Triantafillopoulos
Emannouil Psichogios
1 2 Stathis Pantelidis
Christos Kolokythas
View match
05/13/19 Thomas Oikonomou 0 1 Kostas Sakelariou View match
05/13/19 Emannouil Psichogios 0 1 Manos Vichos View match
05/13/19 Tsalikis Vagelis 0 1 Christos Kolokythas View match
05/13/19 Fanis Despotopoulos 0 1 Giorgos Arapakis View match
05/13/19 Ioannis Karountzos
Andreas Triantafillopoulos
0 2 Stathis Pantelidis
Dimitris Verykios
View match
04/15/19 Giorgos Chatzianestis 0 1 Emannouil Psichogios View match
04/15/19 Pantelis Maratos
Giorgos Chatzianestis
0 2 Fanis Despotopoulos
Emannouil Psichogios
View match
04/15/19 Giorgos Chatzianestis 1 0 Emannouil Psichogios View match
02/18/19 Ioannis Karountzos 0 1 Kostas Sakelariou View match
02/18/19 Andreas Triantafillopoulos 0 1 Giorgos Arapakis View match
02/18/19 Zisimos Triantafillou 0 1 Manos Vichos View match
02/18/19 Fanis Despotopoulos
Tsalikis Vagelis
2 0 Stathis Pantelidis
Christos Kolokythas
View match
02/18/19 Andreas Triantafillopoulos 0 1 Stathis Pantelidis View match
02/18/19 Fanis Despotopoulos 1 0 Christos Kolokythas View match
02/18/19 Emannouil Psichogios 0 1 Giorgos Arapakis View match
02/18/19 Zisimos Triantafillou
Ioannis Karountzos
0 2 Kostas Sakelariou
Manos Vichos
View match
02/18/19 Fanis Despotopoulos 1 0 Manos Vichos View match
02/18/19 Zisimos Triantafillou 1 0 Kostas Sakelariou View match
02/18/19 Ioannis Karountzos 0 1 Giorgos Arapakis View match
02/18/19 Tsalikis Vagelis 0 1 Stathis Pantelidis View match
02/18/19 Andreas Triantafillopoulos
Emannouil Psichogios
0 2 Angelos Moulangelis
Vassilis Georgakakos
View match
02/18/19 Andreas Triantafillopoulos 0 1 Giorgos Arapakis View match
02/18/19 Tsalikis Vagelis 0 1 Christos Kolokythas View match
02/18/19 Ioannis Karountzos 1 0 Vassilis Georgakakos View match
02/18/19 Fanis Despotopoulos 1 0 Manos Vichos View match
02/18/19 Zisimos Triantafillou
Emannouil Psichogios
0 2 Angelos Moulangelis
Stathis Pantelidis
View match
01/21/19 Kostas Sakelariou 1 0 Thomas Oikonomou View match
01/21/19 Manos Vichos 1 0 Tsalikis Vagelis View match
01/21/19 Giorgos Arapakis 1 0 Andreas Triantafillopoulos View match
01/21/19 Athanasios Samartzis
Christos Kolokythas
0 2 Zisimos Triantafillou
Emannouil Psichogios
View match
01/21/19 Dimitris Kiosis 0 1 Emannouil Psichogios View match
01/21/19 Athanasios Samartzis 1 0 Ioannis Karountzos View match
01/21/19 Kostas Sakelariou 1 0 Fanis Despotopoulos View match
01/21/19 Stathis Pantelidis
Manos Vichos
2 1 Tsalikis Vagelis
Andreas Triantafillopoulos
View match
01/21/19 Giorgos Arapakis 1 0 Andreas Triantafillopoulos View match
01/21/19 Christos Kolokythas 0 1 Zisimos Triantafillou View match
01/21/19 Kostas Sakelariou 1 0 Emannouil Psichogios View match
01/21/19 Dimitris Kiosis 1 0 Tsalikis Vagelis View match
01/21/19 Angelos Moulangelis
Dimitris Verykios
2 0 Fanis Despotopoulos
Ioannis Karountzos
View match
01/21/19 Giorgos Arapakis 1 0 Emannouil Psichogios View match
01/21/19 Dimitris Kiosis 1 0 Ioannis Karountzos View match
01/21/19 Dimitris Verykios 1 0 Thomas Oikonomou View match
01/21/19 Vassilis Georgakakos 0 1 Andreas Triantafillopoulos View match
01/21/19 Angelos Moulangelis
Manos Gaitanopoulos
2 0 Tsalikis Vagelis
Zisimos Triantafillou
View match
12/17/18 Giorgos Arapakis 1 0 Ioannis Karountzos View match
12/17/18 Manos Vichos 1 0 Thomas Oikonomou View match
12/17/18 Stathis Pantelidis
Christos Kolokythas
2 0 Fanis Despotopoulos
Emannouil Psichogios
View match
12/17/18 Kostas Sakelariou 1 0 Emannouil Psichogios View match
12/17/18 Dimitris Kiosis 1 0 Thomas Oikonomou View match
12/17/18 Athanasios Samartzis
Dimitris Verykios
1 2 Tsalikis Vagelis
Ioannis Karountzos
View match
12/17/18 Dimitris Kiosis 1 0 Tsalikis Vagelis View match
12/17/18 Kostas Sakelariou 0 1 Emannouil Psichogios View match
12/17/18 Christos Kolokythas 1 0 Fanis Despotopoulos View match
12/17/18 Giorgos Arapakis
Manos Gaitanopoulos
2 0 Thomas Oikonomou View match
12/17/18 Dimitris Kiosis 1 0 Ioannis Karountzos View match
12/17/18 Manos Gaitanopoulos 0 1 Emannouil Psichogios View match
12/17/18 Christos Kolokythas 1 0 Thomas Oikonomou View match
12/17/18 Angelos Moulangelis
Giorgos Arapakis
2 1 Fanis Despotopoulos
Tsalikis Vagelis
View match
11/26/18 Fanis Despotopoulos
Zisimos Triantafillou
1 2 Panagiotis Zalonis
Giorgos Chatzianestis
View match
11/26/18 Zisimos Triantafillou 0 1 Giorgos Chatzianestis View match
11/26/18 Fanis Despotopoulos 0 1 Giorgos Chatzianestis View match
11/26/18 Zisimos Triantafillou 0 1 Giorgos Chatzianestis View match
04/30/18 Ioannis Karountzos 0 1 Giorgos Arapakis View match
04/30/18 Thomas Oikonomou 0 1 Stathis Pantelidis View match
04/30/18 Andreas Triantafillopoulos 0 1 Manos Vichos View match
04/30/18 Tsalikis Vagelis 0 1 Kostas Sakelariou View match
04/30/18 Fanis Despotopoulos
Emannouil Psichogios
1 2 Athanasios Samartzis
Christos Kolokythas
View match
04/30/18 Fanis Despotopoulos 0 1 Kostas Sakelariou View match
04/30/18 Tsalikis Vagelis 0 1 Christos Kolokythas View match
04/30/18 Emannouil Psichogios 0 1 Manos Vichos View match
04/30/18 Andreas Triantafillopoulos 0 1 Athanasios Samartzis View match
04/30/18 Ioannis Karountzos
Thomas Oikonomou
1 2 Stathis Pantelidis
Vassilis Georgakakos
View match
04/30/18 Thomas Oikonomou 0 1 Giorgos Arapakis View match
04/30/18 Emannouil Psichogios 0 1 Christos Kolokythas View match
04/30/18 Ioannis Karountzos 0 1 Athanasios Samartzis View match
04/30/18 Fanis Despotopoulos 0 1 Stathis Pantelidis View match
04/30/18 Andreas Triantafillopoulos
Tsalikis Vagelis
0 2 Kostas Sakelariou
Manos Vichos
View match
04/30/18 Fanis Despotopoulos 1 0 Manos Vichos View match
04/30/18 Tsalikis Vagelis 0 1 Giorgos Arapakis View match
04/30/18 Emannouil Psichogios 1 0 Vassilis Georgakakos View match
04/30/18 Thomas Oikonomou 0 1 Christos Kolokythas View match
04/30/18 Andreas Triantafillopoulos
Ioannis Karountzos
2 0 Athanasios Samartzis
Kostas Sakelariou
View match
02/05/18 Giorgos Chatzianestis 1 0 Emannouil Psichogios View match
02/05/18 Giorgos Chatzianestis 1 0 Fanis Despotopoulos View match
02/05/18 Giorgos Mentzos
Giorgos Chatzianestis
2 1 Fanis Despotopoulos
Tsalikis Vagelis
View match
02/05/18 Giorgos Chatzianestis 0 1 Tsalikis Vagelis View match
01/22/18 Emannouil Psichogios 1 0 Giorgos Chatzianestis View match
01/22/18 Zisimos Triantafillou 1 0 Giorgos Chatzianestis View match
12/11/17 Stathis Pantelidis 1 0 Ioannis Karountzos View match
12/11/17 Manos Vichos 0 1 Andreas Triantafillopoulos View match
12/11/17 Kostas Sakelariou 1 0 Emannouil Psichogios View match
12/11/17 Christos Kolokythas 1 0 Zisimos Triantafillou View match
12/11/17 Athanasios Samartzis
Dimitris Verykios
2 0 Fanis Despotopoulos
Tsalikis Vagelis
View match
12/11/17 Kostas Sakelariou 0 1 Fanis Despotopoulos View match
12/11/17 Athanasios Samartzis 1 0 Emannouil Psichogios View match
12/11/17 Giorgos Arapakis 1 0 Tsalikis Vagelis View match
12/11/17 Stathis Pantelidis 1 0 Andreas Triantafillopoulos View match
12/11/17 Manos Vichos
Vassilis Georgakakos
2 1 Zisimos Triantafillou
Ioannis Karountzos
View match
12/11/17 Manos Vichos 1 0 Emannouil Psichogios View match
12/11/17 Christos Kolokythas 0 1 Zisimos Triantafillou View match
12/11/17 Dimitris Verykios 1 0 Tsalikis Vagelis View match
12/11/17 Kostas Sakelariou 1 0 Fanis Despotopoulos View match
12/11/17 Stathis Pantelidis
Grigoris Karagiozidis
2 1 Andreas Triantafillopoulos
Thomas Oikonomou
View match
12/11/17 Manos Gaitanopoulos 1 0 Thomas Oikonomou View match
12/11/17 Giorgos Arapakis 1 0 Zisimos Triantafillou View match
12/11/17 Dimitris Verykios 0 1 Tsalikis Vagelis View match
12/11/17 Vassilis Georgakakos 1 0 Andreas Triantafillopoulos View match
12/11/17 Kostas Sakelariou
Stathis Pantelidis
2 1 Fanis Despotopoulos
Ioannis Karountzos
View match
10/16/17 Giorgos Chatzianestis 1 0 Tsalikis Vagelis View match
10/16/17 Giorgos Chatzianestis 1 0 Ioannis Karountzos View match
10/16/17 Giorgos Chatzianestis 1 0 Emannouil Psichogios View match
10/16/17 Giorgos Chatzianestis 1 0 Emannouil Psichogios View match
06/26/17 Dimitris Kiosis 2 0 Zisimos Triantafillou View match
06/26/17 Dimitris Kiosis
Christos Bourdos
1 2 Fanis Despotopoulos
Zisimos Triantafillou
View match
06/19/17 Emannouil Psichogios 0 2 Giorgos Chatzianestis View match
06/19/17 Emannouil Psichogios
Thomas Oikonomou
0 2 Giorgos Chatzianestis
Paulos Nikolakopoulos
View match
05/15/17 Manos Vichos 0 2 Tsalikis Vagelis View match
05/15/17 Giorgos Arapakis 2 1 Ioannis Karountzos View match
05/15/17 Christos Kolokythas 2 1 Andreas Triantafillopoulos View match
05/15/17 Stathis Pantelidis 2 0 Fanis Despotopoulos View match
05/15/17 Dimitris Verykios 1 2 Emannouil Psichogios View match
05/15/17 Athanasios Samartzis 2 1 Zisimos Triantafillou View match
05/15/17 Athanasios Samartzis
Christos Kolokythas
2 0 Emannouil Psichogios
Zisimos Triantafillou
View match
05/15/17 Stathis Pantelidis
Dimitris Verykios
1 2 Andreas Triantafillopoulos
Fanis Despotopoulos
View match
05/15/17 Manos Vichos
Giorgos Arapakis
2 0 Tsalikis Vagelis
Ioannis Karountzos
View match
02/06/17 Giorgos Chatzianestis
Sotiris Nikolakopoulos
2 0 Fanis Despotopoulos
Tsalikis Vagelis
View match
01/09/17 Ioannis Karountzos 0 2 Kostas Sakelariou View match
01/09/17 Emannouil Psichogios 2 0 Vassilis Georgakakos View match
01/09/17 Fanis Despotopoulos 2 0 Stathis Pantelidis View match
01/09/17 Tsalikis Vagelis 1 2 Dimitris Verykios View match
01/09/17 Zisimos Triantafillou 2 0 Christos Kolokythas View match
01/09/17 Andreas Triantafillopoulos 0 2 Athanasios Samartzis View match
01/09/17 Emannouil Psichogios
Tsalikis Vagelis
2 1 Kostas Sakelariou
Athanasios Samartzis
View match
01/09/17 Fanis Despotopoulos
Zisimos Triantafillou
0 2 Christos Kolokythas
Manos Gaitanopoulos
View match
01/09/17 Andreas Triantafillopoulos
Ioannis Karountzos
2 1 Stathis Pantelidis
Dimitris Verykios
View match

Σχόλια...

Social, News & Weather

Athens

Partly cloudy

Partly cloudy
13°C
Wind
Humidity
24 MPH W
47%
Tue
Weather
15°C
10°C
Wed
Weather
16°C
8°C
Thu
Weather
17°C
9°C

Notifications

Για να μην χάσετε ποτέ καμία ενημέρωση!

Ακολουθήστε τον Σύλλογο για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και τα αποτελέσματα κατευθείαν στο email σας.

Ακολουθηστε την ιστοσελιδα τωρα.

Member of...